top of page
IMG_1434.JPG
IMG_1481.JPG
IMG_1421.JPG

MODI, 2021
De analogie tussen de zeven kleuren van het kleurenspectrum, de 7 stamtonen in de muziek en de constructie van weven worden in dit werk aan elkaar gekoppeld en met elkaar verbonden.
De gegevens achter de muziek notatie van de 7 kerktoonladders en de toonsoorten van de kwintencirkel zijn in
een plattegrond op schematische wijze weergegeven.


Elke toon wordt gekoppeld aan een van de 7 kleuren. De akkoorden binnen de toonsoorten worden via het weven met draad op papier in de bijbehorende kleuren weergegeven. (horizontaal de toon, verticaal het akkoord).
Op de ondergrond van het werk wordt op schematische wijze de bijbehorende data vertaald naar beeld; zoals de
positie van de grondtoon, de bijbehorende akkoorden, de toonsoorten, naamsveranderingen binnen de noten, en de horizontale en verticale verbanden.

Modi is een werk op papier dat een combinatie is tussen digitale print en handgeweven stukken van gekleurde draden. Het werk bestaat in zijn totaal uit een plattegrond die verdeeld is in 12 stukken. Elk stuk is 40 x 39 cm. In het totale werk worden de 12 stukken in 3 horizontale en 4 verticale rijen opgesteld.
De oplage van het werk is 2 waarvan het werk 1 maal in het geheel van 12 stukken wordt aangeboden en 1 maal
per stuk.

Op de video zijn 3 van de 12 werken te zien.

bottom of page