top of page

View on the worldmap | centre

The print composed of central point co-ordinates of all countries of the world, each represented by green lines on paper. The addition of green co-ordinates has been executed in reversed alphabetical order on the names of the countries. 

Piezography print on Hahnemühle photo rag ultra smooth (305 g) / Edition of 25. Size: 22.4 x 48 in. / 57 x 122 cm.

Piezoprint waarin de middelpunten van alle landen die benoemd worden op de wereldkaart, door een kruising van een horizontale en verticale lijn worden weergegeven. Elk land heeft een eigen kleur groen. De lijnen zijn opgebouwd in lagen. De landen die met de letter Z beginnen zijn de onderste laag en de landen die met de letter A beginnen zijn de bovenste laag. Er ontstaat een vertekend beeld van de wereldkaart doordat de lijnen van alle landen elkaar kruisen en over of onder de landen gevlochten zitten.

Piëzografie op Hahnemühle-foto rag ultra smooth (305 g). Editie van 25. Formaat: 22,4 x 57 x 122 cm.

bottom of page